GOVERNANCE

Jaarverslag
Een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden in het Jaarverslag 2020
  
Governance
Odapark committeert zich aan Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code en legt hierover verantwoording af in het jaarverslag.
 
ANBI
Stichting Odapark staat sinds 1 januari 2009 bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Vanaf 2012 is de Stichting Odapark aangewezen als een culturele ANBI.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:
 
Stichting St Odapark
RSIN/fiscaal nummer
8027.28.212
 
Doelstelling
De doelstelling van stichting St Odapark is te vinden bij visie en missie
 

NU TE ZIENBETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE

Between a Rock and a hard Place
20 november 2021 t/m 6 maart 2022

Charlotte Koenen, Mariko Kuwahara, Nobuo Shimose en Thomas Hütten