Doyle & Mallinson

De sculptuur is gebaseerd op botten en schedelfragmenten die de Limburgse arts en antropoloog Eugène Dubois (1858-1940) op het eiland Java heeft opgegraven. Dubois schreef de fossiele resten toe aan de pithecanthropus erectus (tegenwoordig: homo erectus), de Javamens. Deze rechtop lopende aapmens was volgens hem de ontbrekende schakel in de evolutie. Shaun Doyle en Mally Mallinson hebben de (uitvergrote) schedel gekroond met oranjekleurige doornen. Als eerbetoon aan de wereldberoemde wetenschapper, die zoals bekend in Venlo begraven ligt.

Work 1 Image
  • Ecce homo erectus
  • Dubois was doelbewust op zoek gegaan naar tastbare bewijzen voor de evolutieleer. De interpretatie van zijn vondst in de jaren 1890 leidde tot een heftige controverse. De gangbare opvattingen deden de darwinistische evolutietheorie toch al af als waanzin. Bovendien weigerde Dubois op zeker moment om zijn bevindingen door andere geleerden te laten onderzoeken. Door zijn houding vervreemdde hij zich ook van potentiële medestanders. Dubois werd (honderdvijftig jaar geleden) geboren in het Zuid-Limburgse Eijsden, in een streng katholieke familie. Naar verluidt werd zijn geweten door zijn eigen ontdekking zwaar op de proef gesteld. Ook vandaag nog zijn er aanhangers van de scheppingsleer die zijn ideeën betwisten. “Het kunstwerk ‘Ecce Homo Erectus’ symboliseert het doorlopend debat tussen evolutionisten en creationisten. Maar het is voor ons tevens een gedenkteken voor Dubois en zijn vele bijdragen aan de evolutieleer”, aldus Shaun Doyle en Mally Mallinson

  • Zie meer

NU TE ZIENBETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE

Between a Rock and a hard Place
20 november 2021 t/m 6 maart 2022

Charlotte Koenen, Mariko Kuwahara, Nobuo Shimose en Thomas Hütten